Programy i projekty

Rekrutacja

Klasy sportowe

  

 

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Tarnowskich Górach informuje
o naborze do IV klasy sportowej w roku szkolnym 2023/2024

o profilu:
piłka ręczna dziewcząt, tenis stołowy chłopców
oraz judo chłopców
.

 

Testy do klas sportowych odbędą się 11 maja (czwartek) rano: 1 lekcja 3C, 2 lekcja 3B, 3 lekcja 3A
 
 i 12 maja (piątek) godzina 16.00 dla wszystkich pozostałych chętnych.
Sale sportowe lewe skrzydło.
 

Jeżeli Państwa dziecko lubi sport, ruch, gry i zabawy, to w klasie sportowej zrealizuje swoje pasje i – aktywnie spędzając czas – rozwinie swoje zdolności.
W klasie sportowej uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo
(w tym 6 godzin programu z zakresu szkolenia piłki ręcznej, tenisa stołowego, judo).

W czasie zajęć pracujemy nad poprawą sprawności fizycznej oraz nad rozwojem psychicznym i emocjonalnym. Obok zagadnień z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej, tenisa stołowego i judo realizujemy wiele dyscyplin sportowych, takich jak lekkoatletyka, gimnastyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Doskonalimy i uczymy dzieci nowych umiejętności poprzez gry i zabawy ruchowe. Lekcje wychowania fizycznego prowadzą wykwalifikowani trenerzy, a wysiłek fizyczny dostosowany jest do wieku i możliwości ucznia.

Na pierwszym etapie rekrutacji wystarczy złożyć zgodę na przystąpienie dziecka do testu sprawnościowo-motorycznego. O terminach testów rodzice zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny. Z wynikami testu zapoznają rodziców trenerzy poszczególnych dyscyplin sportowych. Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy sportowej przez rodzica / opiekuna prawnego. Warunkiem koniecznym przyjęcia do klasy sportowej jest także dostarczenie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia – wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek w formie elektronicznej : https://zapisy.sp3tg.pl/wniosek-o-przyjecie-do-klasy-sportowej
 

Przyjmowanie  wniosków do dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

REGULAMINY:

1. REGULAMIN_KLAS_SPORTOWYCH.pdf

2. REGULAMIN_REKRUTACJI_-_klasa_sportowa.pdf

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54