Programy i projekty

Stypendium szkolne

Do dnia 15 września br.( piątek) należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. 

 

Druki wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie internetowej urzędu www.tarnowskiegory.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”, „E_urząd”,  Edukacja-„Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym”.
Dodatkowo w załączeniu do niniejszego e-maila przesyłamy Państwu wnioski wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w miesiącu sierpniu 2023 r. oraz dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie innych okoliczności uzasadniających trudną sytuację materialną. Obecnie wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 600 zł netto.

Załączniki:

1_Wniosek_Stypendium_Szkolne.doc

2_Uzupelnienie_czesci_II_wniosku_o_stypendium_szkolne.doc

3_Oswiadczenia_o_alimentach.doc

4_Oswiadczenie_o_braku_dochodu.doc

5_Oswiadczenie_o_korzystaniu_pomocy_z_MOPS.doc

6_Oswiadczenie_o_Ryczalcie.doc

7_Oswiadczenie_o_zarobkach.doc

8_Upowaznienie.doc

9_Katalog_wydatkow_kwalifikowanych_-_stypendium_szkolne.doc

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54