Programy i projekty

Koło Przyjaciół Książki

KOŁO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

Przy bibliotece od wielu lat działa Koło Przyjaciół Książki.
Koło daje możliwość rozwijania umiejętności i uzdolnień w różnych kierunkach. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się współdziałania, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa.
Jest to propozycja dla uczniów chcących poszerzyć swoje horyzonty, z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas II–V.

PROGRAM KOŁA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

Koło Przyjaciół Książki tworzy aktyw biblioteczny i klasowi łącznicy biblioteczni.

Działalność koła ma na celu:

- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów;
- rozbudzanie i propagowanie czytelnictwa;
- pozyskanie jak największej grupy uczniów do prac na rzecz propagowania czytelnictwa;
- włączenie uczniów w reklamę biblioteki na terenie szkoły;
- uczenie współdziałania w zespole;
- uczenie odpowiedzialności i systematyczności.

Aktyw biblioteczny

Członkowie koła

 • są przeszkoleni do pomocy przy wypożyczaniu zbiorów.

 • potrafią polecić koleżankom i kolegom ciekawe książki, reklamują nowości.

 • biorą udział w przygotowaniu imprez bibliotecznych, wykonują materiały promujące czytelnictwo.

 • pomagają w różnych pracach technicznych np. uzupełnianie zagubionych kart książek, naprawa egzemplarzy starych i zniszczonych, pieczętowanie nowych książek, pomoc w utrzymaniu porządku na półkach w wypożyczalni i czytelni.

 

Przy kole funkcjonują 3 sekcje:

- porządkowa;
- kulturalno-oświatowa;
- plastyczna.

Zadania poszczególnych sekcji:

* sekcja porządkowa:

- pomoc w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;
- prace techniczne (pieczętowanie książek nowych, naprawa książek zniszczonych, foliowanie, porządkowanie książek na półkach);
- pomoc w prowadzeniu statystyki wypożyczeń.

* sekcja kulturalno – oświatowa:

- pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzeniu konkursów czytelniczych;
- pomoc uczniom mającym kłopoty z poszukiwaniem informacji w księgozbiorze
- polecanie koleżankom i kolegom ciekawych książek;

- zapoznawanie uczniów z nowościami wydawniczymi.

* sekcja plastyczna:

- wykonywanie wystawek i gazetek tematycznych;
- przygotowywanie dekoracji i oprawy plastycznej do wszelkiego rodzaju uroczystości bibliotecznych;

Łącznicy klasowi

Do obowiązków łączników klasowych należy informowanie:

 • wychowawców i nauczycieli języka polskiego o stanie czytelnictwa klasy,
 • uczniów klasy o imprezach bibliotecznych,
 • uczniów z zaległościach w oddawaniu książek.

Znalezione obrazy dla zapytania koło przyjaciół książki gif

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
  42-600 Tarnowskie Góry
  ul. Wyspiańskiego 1
  sp3tg@poczta.onet.pl

  Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
 • (+48) 32 285 27 54