Programy i projekty

Statut i inne dokumenty

 

Statut szkoły: Statut_2022.23.pdf i Aneks_nr_1_statut.pdf  oraz do wglądu w bibliotece szkolnej.

Misja szkoły:   MISJA_SZKOLY.pdf

Wizja szkoły:   WIZJA_SZKOLY.pdf

Koncepcja pracy szkołykoncepcja_pracy_szkoly_2022.pdf

(zachęcamy do konsultowania naszej koncepcji pracy, propozycje można nadsyłać na adres e- mailowy szkoły)

Program wychowawczo-profilaktyczny: PROGRAM_WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY.pdf

Zasady oceniania uczniów w SP3 : Zasady_oceniania_w_SP3.docx

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dokumenty szkolne

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54