Programy i projekty

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor: mgr Karol Gembczyk

Wicedyrektorzy: mgr Joanna Motyl

                                mgr Barbara Szymańska

  

 

 

 

Pedagodzy szkolni:  mgr Ewa Hadrian-Fietz
                                      mgr Joanna Koch  

Psycholog szkolny:   mgr Dominika Kokoszka

Bibliotekarze szkolni:    mgr Ewelina Krupicka
                                             mgr Ewa Szczudło
                                                   

                         

Kierownik świetlicy:       mgr Małgorzata Droś

Wychowawcy świetlicy:
                                              mgr Monika Piaskowska
                                              mgr Bożena Seremet-Ćwieląg
                                              lic. Sabina Froelich
                                              mgr Joanna Górska 
                                              lic. Piotr Ibrom
                                             

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Ilona Gustowska
                                                                           mgr Magdalena Siudmak
                                                                           mgr Agnieszka Kopeć
                                                                           mgr Ewa Kurkowska
                                                                           mgr Anna Osowiec
                                                                           mgr Ludomira Pyka
                                                                           mgr Edyta Pytel
                                                                           mgr Beata Sorn
                                                                           mgr Iwona Wróblewska
                                                                           mgr Wiktor Zarzeczny
                                                                           lic. Aleksandra Kluszczyk
                                                                           mgr Elżbieta Perońska

 

Nauczyciele języka polskiego: mgr Katarzyna Binias
                                                         mgr Hanna Duda
                                                         mgr Mariusz Hermanowicz
                                                         mgr Ewelina Krupicka
                                                         mgr Ewa Wyskoczyl
                                                         mgr Alina Wiora
                                                         

Nauczyciele matematyki: mgr Anita Gałąska
                                                  mgr Joanna Górska
                                                  mgr inż. Hanna Herok-Maniurka
                                                  mgr inż. Wiesława Piecuch
                                                  mgr inż. Alicja Wrodarczyk

Nauczyciele języka angielskiego: mgr Marta Gawinek
                                                               mgr Justyna Klimek
                                                               mgr Joanna Łukawska
                                                               mgr Dorota Nazaruk
                                                               mgr Aleksandra Sowada
                                                               mgr Adam Szeliga

Nauczyciele języka niemieckiego: mgr Adrianna Brodziak

                                                                 mgr Krzysztof Białasik

Nauczyciel języka francuskiego: mgr Halina Tomys

Nauczyciele historii:  mgr Jacek Gloc

                                         mgr Anna Hoffman-Greczyn

                                         mgr Janina Pawlak
                                  

 

Nauczyciele plastyki i muzyki: mgr Krystyna Marszolik-Kalke
                                                          mgr Bożena Seremet- Ćwieląg

Nauczyciele techniki: mgr Robert Zagrocki 

Nauczyciele  informatyki: mgr Sebastian Staś
                                                  mgr Robert Zagrocki

Nauczyciele chemii: mgr Małgorzata Droś
                                 

Nauczyciel fizyki: mgr inż. Alicja Wrodarczyk

Nauczyciele biologii: mgr Anna Bartoń- Bednarek
                                     

Nauczyciele przyrody: mgr Anna Bartoń- Bednarek
                                          

Nauczyciele geografii: mgr Barbara Szymańska
                                           mgr Jacek Gloc

Nauczyciele wychowania fizycznego: 
                                                                       mgr Bożena Brzozowska
                                                                       mgr Ewa Garczarczyk
                                                                       mgr Dariusz Graf
                                                                       mgr Mariusz Kocik
                                                                       mgr Marian Michalski
                                                                       mgr Sebastian Nieradzik
                                                                       mgr Mikołaj Parkietny
                                                                       mgr Mateusz Zagrocki
                                                                       mgr Sebastian Staś
                                                                    
  

Nauczyciele religii:  mgr Wojciech Dramski
                                     mgr Krzysztof Jureczek
                                      mgr Janina Pawlak
                                  

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie: mgr Marta Gawinek 

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Karol Gembczyk         

Doradca zawodowy: mgr Robert Zagrocki    

Nauczyciel wspomagający: mgr Mirosława Waleczko
                                                    mgr Bernadeta Grysko
                                                    mgr Agata Dolibóg

                                                    mgr Iwona Święcicka

 

                                             
                                       

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54